معرفی

مشخصات فردی

سیده فاطمه گلریز گشتی

نام - نام خانوادگی : سیده فاطمه   گلریز گشتی

پست الکترونیکی : sf_golrizgashti@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی مکانیک ( حرارت و سیالات)
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشکده فنی دانشگاه گیلان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی صنایع ( مدیریت سیستم و بهره وری)
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی شریف

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی صنایع ( تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم)
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : صنایع

محل خدمت : دانشکده مهندسی صنایع واحد تهران جنوب

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 6

سمت اجرایی در دانشگاه : هیئت علمی

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1390-07-01

سیده فاطمه گلریز
سیده فاطمه گلریز گشتی

محل خدمت :
    دانشکده مهندسی صنایع واحد تهران جنوب
مرتبه علمی :
    استادیار
^